Volwassenen met autisme

In onze samenleving staan veel mensen onder druk om zich (vergaand) aan te passen in hun gedrag, sociale interactie en manier van leven. Als je autisme hebt, kun je hier veel last van hebben of beperkingen ervaren in je dagelijks leven.

Veel mensen met autisme vinden het leggen en onderhouden van sociale contacten moeilijk, terwijl de meeste mensen met autisme wel behoefte hebben aan sociale contacten en hechte vriendschappen. Dit zorgt ervoor dat eenzaamheid en sociaal isolement vaak voor komt.
Ook zitten veel mensen met autisme werkloos thuis, terwijl de meesten wel willen en kunnen werken.

Zorg en hulp bij autisme is altijd maatwerk. Dat wil zeggen dat de begeleiding en ondersteuning goed afgestemd moet zijn op jou en jouw omgeving. Niet iedere vorm van autisme is hetzelfde en ook binnen de vormen van autisme zijn er soms grote verschillen.
Je kunt behoefte hebben aan iemand die je helpt bij het structureren en invullen van je dag. Of die je helpt om zo zelfstandig als mogelijk te functioneren. Waarbij je het belangrijk vindt om je in je eigen tempo te ontwikkelen en om jezelf te kunnen zijn.

Zoek je iemand die jou hiermee kan helpen? Neem dan contact met mij op. Dan bespreken we samen wat ik voor je kan doen.

Doelen
Samen met jou wil ik er o.a. voor zorgen dat jij:

  • een hogere kwaliteit van leven ervaart
  • meer rust en regelmaat krijgt in je leven
  • je mentaal en fysiek beter voelt
  • praktische hulp krijgt
  • regie blijft houden over je eigen leven
  • in staat bent langer thuis te wonen
  • meer zelfvertrouwen krijgt
  • een zinvolle dagbesteding hebt
  • mee kun kunt blijven doen in de maatschappij
  • zelfredzaam bent of (zo lang mogelijk) blijft