Ouderen

Als je gezondheidsproblemen krijgt, lichamelijk of mentaal, wordt er van je verwacht dat je zo lang mogelijk thuis blijft wonen. Je gaat pas naar een verzorgingshuis als het thuis echt niet meer gaat.
Dit geldt voor mensen met dementie, maar ook voor mensen met andere gezondheidsproblemen. Het is dan belangrijk dat je zo lang mogelijk mee kunt blijven doen in de maatschappij. Voorkomen moet worden dat je stopt met activiteiten of eropuit gaan, omdat je onzeker wordt door je gezondheidsproblemen en thuisblijft. Hierdoor ga je vereenzamen.
Ook kun je een gebrek aan ondersteuning ervaren, omdat je nog maar een klein sociaal netwerk hebt. Mensen uit je omgeving vallen weg en sociale contacten worden minder. Hierdoor kun je een hechte, emotionele band met anderen missen.

Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten. Eenzaamheidgevoelens kunnen van invloed zijn op je gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je zoveel mogelijk zelfstandig wilt blijven. Als je je nog prima alleen of met wat hulp kunt redden, is dat natuurlijk heel fijn. Maar wat als het niet meer comfortabel voelt? Je wel wat extra hulp kunt gebruiken, waarmee je je naasten niet wilt belasten of als er simpelweg niemand is aan wie je hulp kunt vragen?

Dus heb je behoefte aan gezelschap, een daginvulling, begeleiding en/of (praktische) ondersteuning? Dan kan ik je bij jouw thuis helpen om zo weer grip op je leven te krijgen. Veel is mogelijk!
Wil je meer weten? Neem dan contact met mij op.

Doelen
Samen met jou wil ik er o.a. voor zorgen dat jij:

  • een hogere kwaliteit van leven ervaart
  • meer rust en regelmaat krijgt in je leven
  • je mentaal en fysiek beter voelt
  • praktische hulp krijgt
  • regie blijft houden over je eigen leven
  • in staat bent langer thuis te wonen
  • meer zelfvertrouwen krijgt
  • een zinvolle dagbesteding hebt
  • mee kun kunt blijven doen in de maatschappij
  • zelfredzaam bent of (zo lang mogelijk) blijft